• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

Szaflary

Kampania społeczna „No Promil – No Problem”

Kampania społeczna „No Promil – No Problem”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż Gmina Szaflary została zaproszona i przystąpiła do udziału w kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM” realizowanej w Województwie Małopolskim z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Małopolskiego, w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Celem kampanii jest:

 • znaczące ograniczenie liczby kierowców, którzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu,
 • zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości,

 

Kampania w swoich założeniach nie nawołuje do tzw. „Prohibicji”. Zamiarem inicjatorów jest propagowanie rozsądnego spożywania alkoholu.

Adresatami Kampanii są:

 • wszyscy kierowcy i pasażerowie,
 • dzieci i młodzież,
 • osoby dorosłe (głównie: pedagodzy, nauczyciele, rodzice).

Planowane działania podejmowane podczas kampanii to:

 • spotkanie z nauczycielami ze szkół, które zadeklarowały uczestnictwo w kampanii,
 • rozdanie materiałów edukacyjno – informacyjnych,
 • przekazanie przez pedagogów dzieciom i młodzieży informacji dotyczących kampanii,
 • konkursy o tematyce związanej z kampanią,
 • udział dzieci i młodzieży przy rozdawaniu materiałów informacyjnych oraz podpisywaniu deklaracji odpowiedzialnego świadka/pasażera,
 • informacja na temat kampanii na stronie internetowej Gminy Szaflary i GKRPA.

Wszystkie Zespoły Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Szaflary, a także Szkoła Podstawowa w Borze zostały poinformowane  o ww. kampanii i zaproszone do włączenia się w nią. Z oferty skorzystały:

 • ZSPiG w Bańskiej Wyżnej
 • ZSPiG w Bańskiej Niżnej
 • ZSPiG w Skrzypnem
 • ZSPiG w Maruszynie Dolnej
 • ZSPiG w Maruszynie Górnej
 • Szkoła Podstawowa w Borze.

Wszelkie zmiany w postawach i zachowaniach społecznych mogą dokonać się tylko wtedy, kiedy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi w społecznościach lokalnych. Edukacja publiczna dotycząca ograniczenia szkód związanych z piciem alkoholu wpisuje się w realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a promowanie trzeźwości na drogach Gminy Szaflary znajduje się wśród priorytetów polityki lokalnej wobec alkoholu.

Koordynatorem Kampanii w Gminie Szaflary jest Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie www.bezpromilowo.pl

Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Katarzyna Sowa

w: http://www.gkrpa.szaflary.pl/kampania-spoleczna-no-promil-no-problem/