• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

Nowy Sącz


2015-11-02 10:26:53

NO PROMIL NO PROBLEM

NO PROMIL NO PROBLEM
Uczniowie Zespołu Świetlic Środowiskowych wzięli udział w warsztatach profilaktycznych w ramach kampanii „NO PROMIL NO PROBLEM”. W warsztatach wzięło udział 34 wychowanków (uczniów szkół gimnazjalnych) świetlic środowiskowych uczęszczających do ośmiu świetlic środowiskowych na terenie Nowego Sącza.

Głównym celem warsztatów prowadzonych w ramach kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób kierujących pojazdami pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

Projekt kampanii społecznej realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Małopolskiego. W ramach kampanii planowane są następujące działania:
– edukacja adresowana do uczniów szkół wszystkich poziomów oraz ich rodziców w zakresie kształtowania właściwych postawy i trenowania nawyków w stosunku do osób, które próbują „siadać za kółkiem” po spożyciu substancji psychoaktywnych oraz w zakresie przeliczania ilości wypijanego alkoholu na czas potrzebny do wytrzeźwienia,
– warsztaty profilaktyczne dla liderów młodzieżowych przygotowujące ich do działań uruchamiających inicjatywy profilaktyczne w środowisku rówieśniczym,
– strona internetowa projektu www.bezpromilowo.pl,
– Małopolski Marsz na rzecz trzeźwości na małopolskich drogach.

Źródło i fot. UM Nowego Sącza 

(w: http://sacz.in/wydarzenia/news,25941.html)