• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze


Wtorek, 03 Listopada, 2015

Kolejna akcja kampanii NO PROMIL-NO PROBLEM

Kolejna akcja kampanii NO PROMIL-NO PROBLEM

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – Placówka Wsparcia Dziennego TPD w Gorlicach podobnie jak w ubiegłych latach przystąpiło do VIII już edycji Kampanii Społecznej NO PROMIL-NO PROBLEM.


W październiku wychowawcy w placówce przy ul. Tuwima zapoznali dzieci i młodzież z głównymi przesłankami kampanii, przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w oparciu o dostępne scenariusze i spoty dotyczące nietrzeźwych kierowców. Wpajali wiedzę dotyczącą skutków jakie wywołuje alkohol w organizmie i jak jego obecność wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Utwierdzali wychowanków w przekonaniu, iż mimo że są tylko małymi pasażerami muszą mieć odwagę konsekwentnie zaprotestować przeciwko wsiadającym za kierownicę nietrzeźwym kierowcom.

W ramach akcji dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych „Trudny wybór” kształtujących ich umiejętność podejmowania decyzji i świadomego dokonywania wyborów. Uczestnicy zajęć wykonali metodą „stołu weselnego” przyciągający oko, oryginalny, zawierający krótkie stwierdzenia dwumetrowy kolorowy baner informacyjny. Wzięli udział również w konkursie plastycznym, w którym dowolną techniką mogli przedstawić swój pomysł na zapobieganie i uwrażliwienie wszystkich na tragedię, której sprawcą może stać się nietrzeźwy kierowca.

Jest to pierwsza dwutygodniowa część trwającej do grudnia kampanii społecznej. O kolejnych naszych działaniach podejmowanych w placówce będziemy Państwa informować.

 

 

 

 

w: http://www.gorlice.pl/1586,6136,Kolejna_akcja_kampanii_NO_PROMIL_NO_PROBLEM.htm