• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

Dąbrowa Tarnowska

Rusza kolejna edycja kampanii „NO PROMIL – NO PROBLEM”!

11:08

Ruszyła VII edycja kampanii społecznej „NO PROMIL NO PROBLEM”. Jej głównym celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, dopalacze i narkotyki) za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Zmiany w postawach i zachowaniach społecznych mogą dokonać się tylko wtedy, gdy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi w społecznościach lokalnych.

Projekt kampanii społecznej realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Małopolskiego. W ramach kampanii planowane są następujące działania:
– Edukacja adresowana do uczniów szkół wszystkich poziomów oraz ich rodziców w zakresie kształtowania właściwych postawy i trenowania nawyków w stosunku do osób, które próbują „siadać za kółkiem” po spożyciu substancji psychoaktywnych oraz w zakresie przeliczania ilości wypijanego alkoholu na czas potrzebny do wytrzeźwienia,
– Warsztaty profilaktyczne dla liderów młodzieżowych przygotowujące ich do działań uruchamiających inicjatywy profilaktyczne w środowisku rówieśniczym,
– Strona internetowa projektu www.bezpromilowo.pl,
– Małopolski Marsz na rzecz trzeźwości na małopolskich drogach.

 Prowadzenie edukacji publicznej dotyczącej ograniczenia szkód związanych z piciem alkoholu oraz przyjmowaniem innych substancji psychoaktywnych wpisuje się w realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

%foto UMDT %foto UMDT

w: http://www.dabrowatar.pl/rusza-kolejna-edycja-kampanii-no-promil-no-problem/