• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

SP w Chechle

Kampania Społeczna No Promil - No Problem Email

Dokonano inauguracji Kampanii Społecznej TRZEŹWA MAŁOPOLSKA No Promil -No Problem podczas apelu szkolnego w dniu 27 października przedstawiono ogólny cel kampanii i konkursy. W dniu otwartym została przeprowadzona pedagogizacja rodziców na temat kampanii. Natomiast 29 października był MARSZ TRZEŹWOŚCI pod hasłem: Picie i jazda to złe równanie szanuj swe życie moje kochanie No Promil – No Problem.

Celem Kampanii Społecznej No Promil - No Problem –Małopolska 2015 jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości, co do stanu trzeźwości.

Tematem konkursu jest przedstawienie prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji odmowy jazdy z pijanym kierowcą lub potrzymaniem go przed jazdą. Autor pracy może przedstawić się, jako bohater lub świadek tej historii.

 

Formy prac konkursowych.

Autor wybiera formę, spośród przedstawionych poniżej:

 1. Literacka: np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół
  i znajomych itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami
  i zdjęciami.
 2. Multimedialna np. prezentacja, film, wywiad nagrania audycji radiowej, słuchowiska, piosenki, hymnu, stworzenie albumu multimedialnego – technika dowolna. Praca multimedialna powinna być wykonana techniką umożliwiającą jej otworzenie na standardowym komputerze przy użyciu powszechnego dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie może przekraczać 700 MB, a czas jej odtwarzania 5 minut.
 3. Plastyczno – techniczna np.: album, gazeta, projekt plakatu, komiks, instalacja przestrzenna itp. Technika plastyczna dowolna ( farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne)

Termin składania prac do 10.11.2015 r.

Konkurs drużynowy

Raport powinien opisywać marsz, happening, pikietę, spotkanie lub inne wydarzenie zorganizowanym w celu poparcia idei trzeźwości na drogach województwa małopolskiego. Uczestnicy konkursu mogą wykorzystać wzór raportu zaproponowany przez organizatorów, dostępnych na stronie www.bezpromilowo.pl

Prace nie przekraczają 3 MB można przesyłać na pocztę mailową.

Termin składania prac do 10.11.2015r.

w: http://sp.chechlo.gmina-klucze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=346:kampania-spoeczna-no-promil-no-problem&catid=2:nowoci&Itemid=30