• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei

Dnia 20 X 2015 roku, w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei odbył się XIII Gminny Konkurs Ortograficzny przygotowany przez nauczycieli: Tomasza Krzypkowskiego, Barbarę Barasińską i Edytę Boską, połączony z happeningiem pod hasłem ?Trzeźwy ? bezpieczny? i kontynuacją zeszłorocznej akcji ?No promil ? no problem?, której koordynatorką jest pani Dyrektor Mariola Wróbel.. Wzięło w nim udział sześć szkół podstawowych z terenu gminy Wręczyca Wielka.Były to szkoły z: Wręczycy Wielkiej, Węglowic, Truskolas, Bieżenia, Borowego i Kalei. Łącznie 20 uczestników, wybranych w eliminacjach, które każda szkoła przeprowadzała na swoim terenie. Podzielono ich na dwie kategorie wiekowe ? pierwsza to uczniowie klas III ? IV, a druga klas V-VI .Punktualnie o godzinie 9.00 do naszej szkoły przybył starszy sierżant Bartłomiej Macherzyński z posterunku we Wręczycy Wielkiej., którzy rozpoczęli pogadankę skierowaną do wszystkich zebranych uczniów naszej szkoły a także uczestników konkursu. Pogadanka dotyczyła ogromnego problemu ? nietrzeźwości kierowców. Mimo, tego, iż za jazdę po spożyciu alkoholu grozi grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów , a nawet areszt, to takich kierowców jest coraz więcej osób siada za kierownicą po spożyciu alkoholu. Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli dwa krótkie filmy pt. ?Bezpiecznie poruszamy się po drodze? i ?Ważne telefony alarmowe??. Po filmie wszyscy uczniowie przeszli do klas a prelegent udał się do przedszkola aby tam porozmawiać o bezpieczeństwie na drogach.

W tym czasie uczestnicy konkursu ortograficznego przystąpili do zmagań z ortografią. Przedstawiciele każdej z grup wylosowali dyktanda, które nauczyciele opiekujący się uczestnikami konkursu, podyktowali uczestnikom. Po zakończeniu pisania, uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na poczęstunek i udali się z uczniami naszej szkoły na marsz ulicami Kalei. W trakcie marszu, uczniowie nieśli transparenty z hasłami antyalkoholowymi. Na skrzyżowaniu dróg, policjant zatrzymywał samochody, a uczniowie naszej szkoły informowali o akcji oraz rozdawali ulotki? Kiedy mogę prowadzić?. Po powrocie do szkoły uczestnicy konkursu udali się na słodki poczęstunek, w trakcie którego nastąpiło podsumowanie akcji oraz ogłoszenie wyników konkursu ortograficznego. Przy bardzo wyrównanej rywalizacji , ostatecznie zwycięzcami zostali:

W kategorii klas III-IV:
I miejsce ? Marcelina Arendt SP Wręczyca Wielka,
II miejsce ex aequo ? Beata Pruciak SP w Węglowicach,
Gabriela Hadrian SP Wręczyca Wielka,
Amelia Śmiech SP Kalej,
III miejsce ? Gabriel Brondel SP Węglowice.

W kategorii klas V-VI :

I miejsce ? Amelia Syrek SP w Borowem,
II miejsce ex aequo ? Oliwia Bagaj SP w Truskolasach,
Karolina Parkitna SP w Wręczycy Wielkiej,

III miejsce ? Julia Blukacz SP w Kalei.

Na zakończenie konkursu i happeningu pani dyrektor Mariola Wróbel wręczyła nagrody książkowe laureatom i dyplomy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom, a także pamiątkowe koszulki z hasłem dzisiejszej akcji przeciwdziałania pijanym kierowcom. Życzyła dalszych sukcesów i zaprosiła do wzięcia udziału w przyszłorocznym ? XIV konkursie Mistrza Ortografii gminy Wręczyca Wielka Szkół Podstawowych. Konkurs i happening mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu Gminnej Komisji ds. Problematyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wręczyca Wielka.

w: http://www.zskalej.republika.pl/