• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

SP w Marcinkowicach

2015-10-21
No Promil No Problem

No Promil No Problem

           Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM Małopolska 2015 zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z siedzibą w Wieliczce. Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób kierujących pojazdami pod wpływem środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwość co do stanu trzeźwości.

Pierwszym działaniem w ramach kampanii było przygotowanie i zorganizowanie marszu na rzecz poparcia trzeźwości na drogach Małopolski. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 5 wraz z nauczycielami. Najpierw uczniowie wraz z koordynatorem akcji, panią Ireną Szajewską, przygotowali transparenty oraz „łapy” z logo kampanii i hasłem: NO PROMIL – NO PROBLEM oraz kampanijne baloniki.

             W dniu marszu – 21 października 2015r. - uczniowie wyposażeni w transparenty, „łapy”, baloniki,  ubrani w koszulki i czapeczki z logo kampanii oraz koszulki odblaskowe wyruszyli z budynku szkoły do tzw. Pętli pod opieką nauczycieli i funkcjonariuszy z MKP w Nowym Sączu. Policjanci zatrzymywali kierowców i sprawdzali ich trzeźwość, a dzieci wręczały ulotki i baloniki. Cieszy fakt, że wszyscy zatrzymani kierowcy byli trzeźwi.

Miejmy nadzieję, że tego typu akcje i zaangażowanie w nie uczniów wpłynie pozytywnie na zmianę zachowania kierowców. Chodzi przecież o bezpieczeństwo dzieci na drodze!

 

UWAGA!

KONKURSY NO PROMIL – NO PROBLEM!

 Zachęcamy do udziału w konkursach w ramach akcji NO PROMIL – NO PROBLEM:

1. Konkurs indywidualny

Temat pracy konkursowej:

Tematem konkursu jest przedstawienie prawdziwej lub wyobrażonej sytuacji odmowy jazdy z pijanym kierowcą lub powstrzymania go przed jazdą. Autor pracy może przedstawić się jako bohater lub świadek tej historii.

Formy prac konkursowych:

Praca konkursowa może mieć formę:

     Literacką, np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich lub znajomych. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami.

     Multimedialną, np. prezentacja, film, wywiad, nagranie audycji radiowej, słuchowiska, piosenki, hymnu, stworzenie albumu multimedialnego – technika dowolna. Praca multimedialna powinna być wykonana techniką umożliwiającą jej odtworzenie na standardowym komputerze, przy użyciu powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie może przekroczyć 700 MB, a czas jej odtwarzania 5 minut.

     Plastyczno – techniczną, np. album, gazetka, projekt plakatu, komiks, instalacja przestrzenna. Technika plastyczna dowolna: farba, tusz, kredka, batik, witraż, collage, wyklejanie, techniki własne.

Termin przekazania prac:

Prace należy przekazać do p. Ireny Szajewskiej do dnia 10 listopada 2015r.

 

2.  Konkurs drużynowy

Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest dla drużyn liczących minimum 2 uczniów.

Temat pracy konkursowej:

Udział w konkursie polega na przygotowaniu raportu z przebiegu wydarzenia popierającego ideę trzeźwości za kierownicą zorganizowanego w ramach kampanii.

Formy prac konkursowych:

Raport powinien opisywać marsz, spotkanie lub inne wydarzenia zorganizowane w celu poparcia idei trzeźwości  na drogach województwa małopolskiego. Uczestnicy konkursu mogą wykorzystać wzór raportu zaproponowany przez organizatora.

Termin przekazania prac:

Prace należy przekazać do p. Ireny Szajewskiej do dnia 10 listopada 2015r.

Szczegóły dotyczące kampanii i konkursów znajdują się na stronie internetowej:

www.bezpromilowo.pl

 

w: http://www.spmarcinkowice.chelmiec.pl/wiadomosc/no-promil-no-problem-1

ZS w Świniarsku

„No promil - No problem”. Marsz uczniów Zespołu Szkół w Świniarsku  na rzecz trzeźwości.

 

We środę 21 października uczniowie Zespołu Szkół w Świniarsku , nauczyciele, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonariusze Miejskiej Policji z Nowego Sącza, a także Straży Gminnej uczestniczyli w marszu trzeźwości, który został zorganizowany w ramach kampanii „No promil, no problem”, promującej trzeźwość wśród kierowców oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Głównym celem przedsięwzięcia, wspieranego przez Gminę Chełmiec jest uczenie dzieci i młodzieży odpowiedniego reagowania na problem.

Podczas barwnego marszu, który otworzył dyrektor szkoły p. Paweł Łabuda, uczniowie wręczali zatrzymującym się kierowcom i przechodniom kampanijne gadżety. Byli świadkami badania trzeźwości kierowców przez funkcjonariuszy policji. Uczestnicy manifestacji ubrani w koszulki z logo kampanii nieśli własnoręcznie wykonane transparenty i białe balony.

Promowanie trzeźwości na polskich drogach to ważne zadanie dla nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, który jak wiemy, przynosi zbyt dużo wypadków i tragedii ludzkich.

Dziękujemy nauczycielom: p. Beacie Górowskiej i p. Michałowi Mrzygłód za opiekę nad uczniami podczas  marszu.
Koordynatorami projektu w szkole są opiekunowie szkolnego koła PCK p. Małgorzata Surowiak , p. Barbara Witecka oraz p. Justyna Bawełkiewicz.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć:
http://www.zsswiniarsko.chelmiec.iap.pl/pl/92328/0/2015.10.21_VIII_edycja_kampanii_NO_PROMIL_%E2%80%93_NO_PROBLEM.html

Szaflary

Kampania społeczna „No Promil – No Problem”

Kampania społeczna „No Promil – No Problem”

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż Gmina Szaflary została zaproszona i przystąpiła do udziału w kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM” realizowanej w Województwie Małopolskim z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki przy wsparciu finansowym samorządu Województwa Małopolskiego, w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Celem kampanii jest:

 • znaczące ograniczenie liczby kierowców, którzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu,
 • zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości,

 

Kampania w swoich założeniach nie nawołuje do tzw. „Prohibicji”. Zamiarem inicjatorów jest propagowanie rozsądnego spożywania alkoholu.

Adresatami Kampanii są:

 • wszyscy kierowcy i pasażerowie,
 • dzieci i młodzież,
 • osoby dorosłe (głównie: pedagodzy, nauczyciele, rodzice).

Planowane działania podejmowane podczas kampanii to:

 • spotkanie z nauczycielami ze szkół, które zadeklarowały uczestnictwo w kampanii,
 • rozdanie materiałów edukacyjno – informacyjnych,
 • przekazanie przez pedagogów dzieciom i młodzieży informacji dotyczących kampanii,
 • konkursy o tematyce związanej z kampanią,
 • udział dzieci i młodzieży przy rozdawaniu materiałów informacyjnych oraz podpisywaniu deklaracji odpowiedzialnego świadka/pasażera,
 • informacja na temat kampanii na stronie internetowej Gminy Szaflary i GKRPA.

Wszystkie Zespoły Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Szaflary, a także Szkoła Podstawowa w Borze zostały poinformowane  o ww. kampanii i zaproszone do włączenia się w nią. Z oferty skorzystały:

 • ZSPiG w Bańskiej Wyżnej
 • ZSPiG w Bańskiej Niżnej
 • ZSPiG w Skrzypnem
 • ZSPiG w Maruszynie Dolnej
 • ZSPiG w Maruszynie Górnej
 • Szkoła Podstawowa w Borze.

Wszelkie zmiany w postawach i zachowaniach społecznych mogą dokonać się tylko wtedy, kiedy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi w społecznościach lokalnych. Edukacja publiczna dotycząca ograniczenia szkód związanych z piciem alkoholu wpisuje się w realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a promowanie trzeźwości na drogach Gminy Szaflary znajduje się wśród priorytetów polityki lokalnej wobec alkoholu.

Koordynatorem Kampanii w Gminie Szaflary jest Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie www.bezpromilowo.pl

Pełnomocnik Wójta ds. RPA

Katarzyna Sowa

w: http://www.gkrpa.szaflary.pl/kampania-spoleczna-no-promil-no-problem/

Dąbrowa Tarnowska

Rusza kolejna edycja kampanii „NO PROMIL – NO PROBLEM”!

11:08

Ruszyła VII edycja kampanii społecznej „NO PROMIL NO PROBLEM”. Jej głównym celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych (alkohol, dopalacze i narkotyki) za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Zmiany w postawach i zachowaniach społecznych mogą dokonać się tylko wtedy, gdy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi w społecznościach lokalnych.

Projekt kampanii społecznej realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Małopolskiego. W ramach kampanii planowane są następujące działania:
– Edukacja adresowana do uczniów szkół wszystkich poziomów oraz ich rodziców w zakresie kształtowania właściwych postawy i trenowania nawyków w stosunku do osób, które próbują „siadać za kółkiem” po spożyciu substancji psychoaktywnych oraz w zakresie przeliczania ilości wypijanego alkoholu na czas potrzebny do wytrzeźwienia,
– Warsztaty profilaktyczne dla liderów młodzieżowych przygotowujące ich do działań uruchamiających inicjatywy profilaktyczne w środowisku rówieśniczym,
– Strona internetowa projektu www.bezpromilowo.pl,
– Małopolski Marsz na rzecz trzeźwości na małopolskich drogach.

 Prowadzenie edukacji publicznej dotyczącej ograniczenia szkód związanych z piciem alkoholu oraz przyjmowaniem innych substancji psychoaktywnych wpisuje się w realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

%foto UMDT %foto UMDT

w: http://www.dabrowatar.pl/rusza-kolejna-edycja-kampanii-no-promil-no-problem/

Wieliczka


VIII edycja społecznej kampanii NO PROMIL – NO PROBLEM

Bezpromilowo

   Ruszyła już kolejna – VIII edycja kampanii NO PROMIL – NO PROBLEM. Stało się już prawie tradycją, że po raz kolejny do niej przystępujemy.

   Jej celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem środków psychoaktywnych i alkoholu. Chcemy na naszych drogach czuć się bezpiecznie! Dlatego uważamy i równocześnie jesteśmy gotowi do podejmowania działań, które przyczynią się do postawy krytycznej wobec kierowców, którzy w stanie nietrzeźwym podejmują ryzyko prowadzenia pojazdu na naszych drogach.

   Zachęcamy wszystkich uczniów do włączenia się w inicjatywy i działania podejmowane w ramach kampanii. Jesteśmy też otwarci na realizację Waszych pomysłów i inspiracjiUśmiech.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie nasze koncepcje, choć w małym stopniu przyczynią się do wzrostu świadomości, jakie ryzyko niesie za sobą prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym oraz refleksji nad własną postawą jako pasażerów. Zapraszamy również do odwiedzania strony www.bezpromilowo.pl.

 

Koordynator szkolny

Joanna Pacyna.w: http://spkozmice.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,25&id=65&action=show


Akcja „Cytryna”

20 października bieżącego roku szkolnego odbyła się w naszej szkole akcja pod hasłem „Cytryna”. Miała ona na celu uświadomienie kierującym pojazdy, jak ważne jest przestrzeganie przepisów drogowych, zwłaszcza w pobliżu szkoły. Pochód społeczności szkolnej był również wyrazem naszego sprzeciwu wobec nietrzeźwych kierowców.

W stosunku do osób naruszających zasady obowiązujące na drodze zastosowano działania wychowawcze – musieli zjeść plasterek cytryny. Uczniowie rozdawali ulotki profilaktyczne, natomiast kierowcy, którzy wzorowo przestrzegali przepisy drogowe – byli nagradzani ciasteczkami upieczonymi przez dzieci w szkole specjalnie na tą okazję.

Nasza akcja, tradycyjnie, jak każdego roku, została przeprowadzona wspólnie z funkcjonariuszami Policji z Komendy Powiatowej w Wieliczce w ramach kampanii „No Promil. No Problem”.

Zobacz też FOTO-relację:http://sp-siercza.pl/blog/aktualnosci/akcja-cytryna-3/