Działania zaplanowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 3  w ramach VIII edycji kampanii
NO PROMIL  –  NO PROBLEM  w terminie od 18. XI do 14. XII 2015 r.

Klasy I – III

- Konkurs plastyczny poprzedzony pogadanką na temat bezpieczeństwa na drogach z wykorzystaniem serii bajek bezpromilowych: ulotki, płyta CD w ramach kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM
– Rozdanie rodzicom deklaracji  odpowiedzialnego pasażera – świadka w czasie zebrań 10.12.2015 r.
– Udział w konkursie indywidualnym NO PROMIL – NO PROBLEM  (Organizator – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek)

Klasy IV – VI

- Konkurs plastyczny poprzedzony pogadanką na temat bezpieczeństwa na drogach z wykorzystaniem serii bajek bezpromilowych: ulotki, płyta CD w ramach kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM
– Rozdanie rodzicom deklaracji  odpowiedzialnego pasażera – świadka w czasie zebrań 10.12.2015 r.
– Udział w konkursie indywidualnym NO PROMIL – NO PROBLEM  (Organizator – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek)
– Gazetki tematyczne w klasach.

Klasy I –III gimnazjum

– Lekcje wychowawcze na temat kampanii z wykorzystaniem spotów reklamowych i ulotek informacyjnych.
– Gazetki tematyczne w klasach.
– Rozdanie rodzicom deklaracji  odpowiedzialnego pasażera- świadka w czasie zebrań 10.12.2015 r.
– Tworzenie haseł promujących bezpieczną  jazdę samochodem  -„Trzeźwy  kierowca”.

 
w: http://www.zsp3.edukacja.kety.pl/2015/11/23/9022/
"No promil - no problem" w ZSP nr 3 w Kętach - podsumowanie

"No promil - no problem" w ZSP nr 3 w Kętach - podsumowanie >>

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 podejmowano działania w ramach VIII edycji kampanii społecznej NO PROMIL – NO PROBLEM. W terminie od 18.11.2015r. do 14.12.2015r. zrealizowano szereg zadań dotyczących propagowania właściwych postaw społecznych, profilaktyki antyalkoholowej oraz promowania zdrowego stylu życia. W każdej klasie szkoły podstawowej oraz gimnazjum przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa na drogach.

 

 

Wśród dzieci najmłodszych wykorzystana została seria bajek bezpromilowych. W klasach starszych odbyły się lekcje wychowawcze poświęcone tematyce odpowiedniego reagowania w sytuacjach, gdy osoba nietrzeźwa zasiada za kierownicę samochodu. Na zajęciach wykorzystano spoty reklamowe, filmy oraz ulotki informacyjne.
W ramach kampanii przeprowadzono konkursy plastyczne i wykonano gazetki tematyczne promujące bezpieczną jazdę samochodem. Prace wykonane przez uczniów wyeksponowano na szkolnym korytarzu.

W ramach konkursu indywidualnego organizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek uczniowie wykonali prace plastyczne i literackie. Uczeń klasy III szkoły podstawowej Maksymilian Brońka został laureatem konkursu plastycznego.

W trakcie zebrań z rodzicami, które odbyły się dnia 10.12.2015r. rozdano Deklaracje odpowiedzialnego pasażera/świadka. Własnoręcznym podpisem 54 rodziców zadeklarowało reagowanie w sytuacjach, gdy nietrzeźwy zasiadłby za kierownicą samochodu.


Autor Publikacji: ZSP nr 3 w Kętach, Data Publikacji: 2015-12-21

w: http://www.kety.pl/No-promil-no-problem-w-ZSP-nr-3-w-Ketach--podsumowanie-2730.html