• baner_glowny.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.png
 • baner_wlasny.png

ZS nr 1

Udział w kampanii No Promil - No Problem
Napisał(a) Administrator dnia 2015-11-04

W dniu 29.10.2015 r. uczniowie klasy IIe ZS Nr1 w Gorlicach o profilu policyjnym wraz z przedszkolakami z Niepublicznego Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Misia Uszatka” w Gorlicach wzięli udział w kampanii No Promil-No Problem. Celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych ( alkohol, dopalacze, narkotyki) za kierownicą oraz zmianę społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Młodzież i przedszkolaki wykonali transparenty , na których widniały rysunki i hasła ukazujące szkodliwość spożywania w/w środków. Wspólnie z Dzielnicowym Mariuszem Dziadzio z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, rodzicami przedszkolaków przemaszerowali pomiędzy budynkami mieszkalnymi wykrzykując hasło „Piłeś nie jedź” co wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców osiedla. Zatrzymującym się kierowcom udzielali informacji o trwającej akcji i wręczali kampanijne ulotki. Promowanie trzeźwości to bardzo ważne zadanie gdyż wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze


Wtorek, 03 Listopada, 2015

Kolejna akcja kampanii NO PROMIL-NO PROBLEM

Kolejna akcja kampanii NO PROMIL-NO PROBLEM

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – Placówka Wsparcia Dziennego TPD w Gorlicach podobnie jak w ubiegłych latach przystąpiło do VIII już edycji Kampanii Społecznej NO PROMIL-NO PROBLEM.


W październiku wychowawcy w placówce przy ul. Tuwima zapoznali dzieci i młodzież z głównymi przesłankami kampanii, przeprowadzili zajęcia profilaktyczne w oparciu o dostępne scenariusze i spoty dotyczące nietrzeźwych kierowców. Wpajali wiedzę dotyczącą skutków jakie wywołuje alkohol w organizmie i jak jego obecność wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Utwierdzali wychowanków w przekonaniu, iż mimo że są tylko małymi pasażerami muszą mieć odwagę konsekwentnie zaprotestować przeciwko wsiadającym za kierownicę nietrzeźwym kierowcom.

W ramach akcji dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych „Trudny wybór” kształtujących ich umiejętność podejmowania decyzji i świadomego dokonywania wyborów. Uczestnicy zajęć wykonali metodą „stołu weselnego” przyciągający oko, oryginalny, zawierający krótkie stwierdzenia dwumetrowy kolorowy baner informacyjny. Wzięli udział również w konkursie plastycznym, w którym dowolną techniką mogli przedstawić swój pomysł na zapobieganie i uwrażliwienie wszystkich na tragedię, której sprawcą może stać się nietrzeźwy kierowca.

Jest to pierwsza dwutygodniowa część trwającej do grudnia kampanii społecznej. O kolejnych naszych działaniach podejmowanych w placówce będziemy Państwa informować.

 

 

 

 

w: http://www.gorlice.pl/1586,6136,Kolejna_akcja_kampanii_NO_PROMIL_NO_PROBLEM.htm

Zembrzyce

NOPROMILOWE MOTTO

Gmina Zembrzyce włączyła się w realizację kampanii społecznej Trzeźwa Małopolska  No Promil – No Problem.  Honorowy patronat kampanii objął Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski, natomiast organizatorem działań jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zembrzycach. Edukacja publiczna dotycząca ograniczenia szkód związanych z piciem alkoholu, wpisuje się
w realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
a promowanie trzeźwości na drogach Gminy Zembrzyce znajduje się wśród priorytetów polityki lokalnej wobec alkoholu.

Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości ludzi na temat zagrożeń jakie niesie za sobą wsiadanie za kółko po spożyciu alkoholu oraz znaczące ograniczenie liczby kierowców, którzy decydują się na jazdę będąc pod wpływem alkoholu.


Kierowco, jeżeli piłeś jakikolwiek alkohol (piwo, drinka, wino, wódkę) zanim wsiądziesz do samochodu, sprawdź, czy jesteś trzeźwy alkoholowe liczydełko


Pamiętaj: 
po wypiciu 1 piwa (0,5 litra, 5%) możesz* przekroczyć stan nietrzeźwosci zagrożony karą więzienia do dwóch lat. To nie są żarty. Sprawdź sam.

 Dzień wszystkich świętych to tradycyjnie jeden z najczarniejszych okresów na polskich drogach. Jak uniknąć katastrofy i bezpiecznie wrócić do domu?
W nadchodzący weekend za porządek na polskich drogach będzie odpowiadać kilka tysięcy policjantów, zwiększona zostanie także liczba patroli drogowych.

Policjanci będą zwracać uwagę na kilka zasadniczych kwestii: prędkość na drogach, trzeźwość kierowców, stan technicznych pojazdów i sposób przewożenia dzieci.

Największym problemem są jednak brawura i alkohol. To właśnie z ich powodu co roku życie traci na drogach najwięcej osób. Policja przypomina więc, że zgodnie zobowiązującymi przepisami za jazdę po alkoholu – gdy jego zawartość we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila – grozi zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat, 30 dni aresztu i 5 tys. zł grzywny. Natomiast jeśli stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila, kierowcy grozi do 2 lat więzienia
i utrata prawa jazdy nawet na 10 lat

http://www.bezpromilowo.pl/

NOPROMILOWE MOTTO

w:
http://zembrzyce.pl/28/2015/nopromilowe-motto/

Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem”


Wtorek, 03 Listopada, 2015

Trzeźwa Małopolska NO PROMIL-NO PROBLEM

Trzeźwa Małopolska NO PROMIL-NO PROBLEM

Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach, w skład którego wchodzą trzy Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze uczestniczy w kampanii społecznej „Trzeźwa Małopolska No Promil-No Problem”.

 

Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości ludzi na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu. Kolejny cel to zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Wychowankowie Placówek z entuzjazmem przyłączyli się do działań związanych z kampanią.

W dniu 23 października 2015 r. odbyło się spotkanie integracyjne w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Skrzyńskich 21. Wszyscy wychowankowie podczas wspólnej zabawy mieli możliwość aktywnego spędzenia czasu, promując pozytywne wzorce zachowań. Pani aspirant Karolina Gurba przeprowadziła pogadankę, która bardzo zaciekawiła wychowanków, a zaprezentowany film pobudził do dyskusji na temat bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy.

Następnie odbył się pokaz z udziałem „alkogogli”, podczas którego można było zobaczyć reakcję organizmu człowieka, będącego pod wpływem alkoholu. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem. Wychowankowie mieli również możliwość zapoznania się z pojazdami Straży Miejskiej oraz Policji.

Podczas spotkania wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Niepodległości rozdawali uczestnikom własnoręcznie wykonane kotyliony bezpromilkowe, natomiast wychowankowie Placówki przy ul. Broniewskiego przygotowali deklarację odpowiedzialnego świadka/pasażera, którą podpisali wszyscy uczestniczący w spotkaniu. Podczas zabawy wychowankowie stworzyli wspólne hasło promujące kampanię. Finał kampanii został uwieńczony  meczem piłki siatkowej pomiędzy wychowankami a wychowawcami. W trakcie spotkania wychowankowie bawili się wspólnie przy dobrej muzyce w blasku ogniska.

W ramach Kampanii w miesiącu listopadzie odbędzie się spotkanie z pracownikiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach, natomiast w miesiącu grudniu zostanie  przeprowadzona pogadanka przez terapeutę z Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.

 

 

 

 

 

w: http://www.gorlice.pl/1586,6135,Trzezwa_Malopolska_NO_PROMIL_NO_PROBLEM.htm

OHP w Niepołomicach


KAMPANIA SPOŁECZNA „NO PROMIL –NO PROBLEM” W 6-2 HUFCU PRACY W NIEPOŁOMICACH

 

30 października 6-2 Hufiec Pracy w Niepołomicach kolejny raz włączył się w organizowaną w województwie małopolskim kampanię społeczną „NO PROMIL-NO PROBLEM”, w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Mówię nie-wszystkiemu co złe”.

Młodzież na zajęciach plastycznych przygotowywała plakaty i transparenty tematyczne. Kulminacyjnym punktem kampanii był „Marsz na rzecz trzeźwości”, który o godz.12.00 przeszedł ulicami Niepołomic. Na czele pochodu szedł Pan Roman Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Pan Marek Ciastoń- przewodniczący Rady Miasta oraz Pani Marzena Stawarz pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki. Na płycie rynku młodzież zaprezentowała przygotowane przez siebie plakaty, zaśpiewała przygotowaną na tę okazję piosenkę profilaktyczną  oraz rozdawała mieszkańcom ulotki zachęcając kierowców do trzeźwości na drogach. Każdy z mieszkańców mógł również wypełnić deklarację odpowiedzialnego świadka na rzecz popierania kampanii społecznej „NO PROMIL-NO PROBLEM”. Dla młodzieży udział w kampanii był również okazją do zaprezentowania swoich poglądów na temat problemu nietrzeźwych kierowców na naszych drogach oraz skierowanie uwagi rówieśników na istniejący problem.

Fot.1 Uczestnicy 6-2 Hufca Pracy podczas marszu trzeźwości

Tekst- Teresa Kwiecień
Zdjęcia- Sławomir Szewczyk

w: http://www.malopolska.ohp.pl/pl/6255/156788/KAMPANIA_SPOLECZNA_%E2%80%9ENO_PROMIL_%E2%80%93NO_PROBLEM%E2%80%9D_W_6-2_HUFCU_PRACY_W_NIEPOLOMICACH.html